Aviso Legal

Identificación e Titularidade

En cumprimento do artículo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Titular expón os seus datos identificativos:

  • Titular: Francisco Alonso Villaverde.
  • NIF/CIF: 36057772M
  • Enderezo: Areosa 6, Donas, 36388, Gondomar, Pontevedra
  • Correo electrónico: poetica@franalonso.gal
  • Sitio Web: https://poetica.gal

Finalidade

A finalidad do sitio Web https://poetica.gal é Divulgación libro de poesía electrónica ou ciberpoesía.

Condicións de Uso

A utilización do sitio Web outórgache a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluidas nas páxinas:

Se non está satisfeito con todas e cada unha destas cláusulas e condicións, terás que absterte de usar este sitio web.

O acceso a este sitio web non implica, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con Francisco Alonso Villaverde.

A través do sitio web, o Titular facilítalle o acceso e uso de varios contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron a través de Internet.

Para tal fin, comprométese e comprométese a non empregar ningún dos contidos da web con fins ou efectos ilegal, prohibido neste aviso legal ou pola lexislación vixente, prexudicial para os dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito pode danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o uso normal do contido, equipos informáticos ou documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático propiedade ou contratado por Francisco Alonso Villaverde, outros usuarios ou calquera usuario de Internet. 

Medidas de seguridade

Os datos persoais que lle proporcione ao propietario poden almacenarse en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a Francisco Alonso Villaverde, quen asume todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida de acordo co establecido na normativa vixente en materia de protección de datos.

Non obstante, debe ter en conta que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, daquela, o propietario non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos contidos nel, aínda que o propietario pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade adecuadas para evitar a presenza destes elementos nocivos.

Datos persoais

Podes consultar toda a información relativa aotratamiento de datos persoais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos

O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para garantir que a información contida sexa correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. Francisco Alonso Villaverde declina expresamente calquera responsabilidade por erros ou omisións na información contida nas páxinas deste sitio web.

Está prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido, virus informáticos ou mensaxes ilegais ou ilícitos que, en xeral, afecten ou vulneren os dereitos do propietario ou de terceiros.

Os contidos de https://poetica.gal teñen unicamente unha finalidade informativa e en ningún caso deben empregarse ou considerarse como unha oferta de venda, solicitude de oferta de compra ou recomendación para realizar calquera outra operación, salvo indicación expresa.

Francisco Alonso Villaverde resérvase o dereito a modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://poetica.gal, os vínculos ou a información obtida a través do sitio Web, sen necesidade de previo aviso.

Francisco Alonso Villaverde non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse do emprego da información do sitio Web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies

Na páxina Política de Cookies pode consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

Ligazóns a outros sitios Web

O Titular pode proporcionarlle acceso a sitios web de terceiros a través de ligazóns co único propósito de informarlo sobre a existencia doutras fontes de información en Internet nas que pode ampliar a información ofrecida no sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non implican en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que visite as páxinas web de destino, que están fóra do control do propietario, polo que Francisco Alonso Villaverde non se fai responsable do contido dos sitios web enlazados nin do resultado que obteña seguindo as ligazóns. 

Así mesmo Francisco Alonso Villaverde non se fai responsable das ligazóns situadas nos sitios web vencellados aos que lle proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Francisco Alonso Villaverde e o propietario do sitio no que se atopa a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio Web externo desde unha ligazón que atopes en https://poetica.gal deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio Web.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio Web está suxeito ás seguintes condicións: prohíbese expresamente a reprodución, almacenamento permanente e difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña unha finalidade pública ou comercial sen o consentimento expreso e por escrito previo de Francisco Alonso Villaverde.

Limitación de responsabilidade

A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír inexactitudes ou erros tipográficos. Periódicamente, o propietario incorpora melloras e / ou cambios na información contida e / ou nos servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrumpidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o titular faga todo o posible para evitar este tipo de incidentes.

Francisco Alonso Villaverde declina calquera responsabilidade no caso de que haxa interrupcións ou un mal funcionamento dos servizos ou contidos ofrecidos en Internet, calquera que sexa a súa causa. Do mesmo xeito, o propietario non se fai responsable dos cortes de rede, das perdas comerciais como consecuencia de devanditas caídas, de cortes temporais de enerxía eléctrica ou de calquera outro tipo de danos indirectos que lle poidan causar causas alleas ao control do Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións baseadas na información incluída no sitio web, o Titular recoméndalle que verifique e contraste a información recibida con outras fontes.

Xurisdicción

Este Aviso Legal réxese íntegramente pola lexislación española.

Sempre que non haxa ningunha norma que obrigue o contrario, para calquera cuestión que xurda sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste Aviso Legal, así como as reclamacións que poidan derivarse do seu uso, as partes acordan sometelas aos xuíces e tribunais da provincia de Pontevedra, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder.

Contacto

Non caso de que teña calquera dúbida sobre estas Condicións legais ou queira realizar comentarios sobre este sitio web, pode enviar un correo electrónico ao enderezo poetica@franalonso.gal.

Este site utiliza cookies para uma melhor experiência de usuário. Ao continuar no site está a consentir a utilização das cookies e a aceitação da nossa política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies